De Faam
Gelegen tussen het Clarissenhof, de Spoorzone en het Wilhelminapark, en als onderdeel van het ‘Museumkwartier, staat een oud fabriekspand dat momenteel wordt gebruikt als opslag voor witgoed. De locatie van dit perceel biedt de kans om te fungeren als verbinder van deze gebieden. Daarbij kan het ontwerp zowel architectonisch als stedenbouwkundig bijdragen aan het karakter en de structuur van het Museumkwartier.
Het uitgangspunt is de transformatie van de huidige bebouwing naar negen ‘grondgebonden’ atelierwoningen met tuin. Als doelgroep spreken we daarmee kunstenaars/ontwerpers aan die als aanvulling passen binnen het museumkwartier.
Opdrachtgever:
n.v.t. 
Jaar:
2018
Locatie:
Breda
Programma:
Public / Leisure
Grootte:
600m2

De optopping refereert naar de mansardekap van de oorspronkelijke bebouwing. Deze wordt uitgevoerd in een champagne kleurig blokprofiel golfplaat. 
Als monolithisch element fungeert de optopping als kroon van het gebouw en geeft dit het geheel een sculpturale vertoning passend binnen de museale route van het museumkwartier.
Back to Top