Kasteellaan
Opdrachtgever: R. van Gennip
Jaar: 2019-2020
Locatie: Waalwijk
Programma: Living & housing / Healthcare
Grootte: 4.185m2
Aan de Burgemeester Verwielstraat / Kasteellaan in Waalwijk is sinds 2019 een groot zorgcomplex leeg komen te staan. Deze voormalige verpleegstersflat naast het Elisabeth-Twee Steden ziekenhuis is eerder in 1993 verbouwd tot GGZ-gebouw waar volwassenen en senioren met angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen werden behandeld.
Het uitgangspunt van eerdere initiatiefnemers was slopen en nieuwbouw terugplaatsen. BACH. Architects heeft de haalbaarheid van herbestemming getoetst. De plint zal worden afgestaan en worden getransformeerd tot een nieuw medisch centrum en de woontoren zal worden getransformeerd tot 24 levensloopbestendige appartementen.
Voor deze transformatie hebben we twee doelgroepen voor ogen. Beide doelgroepen hebben een relatie met de functie van het gehele complex en de voorzieningen in de directe omgeving. De eerste doelgroep zijn mensen die behoefte hebben aan zorg. Na het transformeren van het gehele complex wordt in de plint een divers aanbod van zorg aangeboden.
De tweede doelgroep die we voor ogen hebben zijn mensen die op leeftijd raken en behoefte hebben aan een kleinere woning. Het aantal inwoners in de gemeente Waalwijk dat 75 jaar of ouder is gaat de komende tien jaar fors groeien. De bevolking wordt gemiddeld steeds ouder en deze mensen komen steeds vaker alleen te staan. Het beleid vanuit de landelijke overheid is erop gericht dat de ouder wordende bevolking zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Door de appartementen levensloopbestendig te maken wordt op deze behoefte ingespeeld.
Voor de woontoren wordt een nieuwe ingang gerealiseerd. Deze wordt herkenbaar gemaakt door het toevoegen van een 'pocketpark' met daarin een 'rood huisje'. De zadeldakwoning met schoorsteen is het symbool van een woonhuis. Door deze interventie te plaatsen in de tuin wordt de entree duidelijk en gesymboliseerd. Refereren naar het rode huisje kan verduidelijking geven aan bezoekers en bezorgers van het woongebouw en verwarring met omliggende entrees van het medisch centrum voorkomen.
Back to Top