Spoorlaan
Opdrachtgever: New Elements Real Estate
Jaar: 2023-heden
Locatie: Tilburg
Programma: Living and Housing
Grootte: 515 m2
In opdracht van New Elements Real Estate wordt het voorstel gedaan voor het transformeren van het kantoorgebouw naar woongebouw aan de Spoorlaan 460 te Tilburg. Het gebouw dient momenteel als advocatenkantoor. Het plan omvat de realisatie van 14 appartementen binnen bestaande bouw. 
Het gebouw bevindt zich aan de noord-westelijke hoek van de city-ring op de kruising van de Spoorlaan en de Noordstraat. De Noordstraat is onderdeel van de Tilburgse historische linnenstructuur en kenmerkt zich als 'bedrijvige lint'. De straat is een verbinder tussen de drukken knooppunten. Aan de zuidkant verbindt het aan de vijfsprong richting de binnenstad met o.a. de Nieuwlandstraat en Tuinstraat. Aan de noordkant verbindt het de Noordstraat met de Stationstraat. 
De Spoorlaan wordt gedefineerd als 'Hoogbouw lint' en kenmerkt zich door eenrichtingsverkeer langs het centraal station van Tilburg. Aan de Spoorlaan maakt het gebouw onderdeel uit van een aaneengesloten rij binnenstedelijke bouwwerken waaronder hoogbouw, laagbouw, kantoren, woongebouwen, horeca en musea.
Met deze transformatie trachten we een gebouw te presenteren dat zich op unieke wijze past in de stedelijke omgeving en een verbinding maakt tussen de verschillende schaalniveaus. Het pittoreske van de Noordstraat en de grote bouwblokken van de Spoorlaan. Het gebouw moet functioneren als stedenbouwkundige schakel op deze prominente locatie en en bijdrage leveren aan de geformuleerde stedelijke en architectonische ambities van de gemeente Tilburg.
Met het ontwerp presenteren we een gebouw dat zich op unieke manier positioneert aan de Spoorlaan. De gevelopbouw van het pand kent een dubbele lintlaag van metselwerk met een optopping. Deze opbouw blijft behouden in het nieuwe ontwerp. De materialisatie van de volumes krijgt een vergelijkbare kleurstelling om het gebouw meer massa te geven aan de spoorlaan, maar ook aansluiting te vinden in de Noordstraat.
De plint aan de Spoorlaan bestaat momenteel uit een grote centrale entree met een aantal afwijkende kozijnen. Om een woonprogramma te introduceren is een wijziging van de plint opbouw noodzakelijk. De voorgestelde gevelopeningen geeft de parcelering van de woningen weer. Op deze manier formuleren we een plint die voldoende schaal heeft voor de Spoorlaan maar ook de privacy van de woningen bewaakt.
De materialisatie van de voorgevel wordt doorgezet in de achtergevel waar het een goede aansluiting vindt met de historischeNoordstraat. De tuinmuur wordt uitgevoerd in rood metselwerk met grote sparingen en afgeschuinde negge. Door het toevoegen van een uitbouw aan de achterzijde en de tuinmuur ontstaat er een getrapt gebouw met een horizontaal karakter. De horizontale structuur van de voorgevel is terug te vinden in de nieuw geformuleerde achtergevel. 
Door het maken van van een getrapt gebouw kan de schaalsprong van de Spoorlaan in overgang naar de Noordstraat worden gemaakt. De kwaliteiten van het getrapte gebouw komen terug in het woongenot. De dakterrassen op de bovenste laag, een geborgen entree middels galerij ontsluiting op de eerste laag en de entrees in het binnenhof op de begane grond. 
Back to Top