Spoorlaan
Opdrachtgever: Eigen initiatief
Jaar: 2021
Locatie: Tilburg
Programma: Coworking
Grootte: 260 m2
Op een prominente plek gelegen aan de Spoorlaan in Tilburg ligt het voormalige bankgebouw met een rijkelijk versierde voorgevel voorzien van ‘Art Deco’ kenmerken. Momenteel is het gebouw te lezen als een tweedimensionale gevel zonder enige verbindingen met het interieur, afgezien van de monumentale trappenhuizen. 
Zowel de typologie van een ‘co-working’ concept als het ontwerp zelf komen voort uit de vertaling van de stedelijke wensen van een stadscentrum. Met het voorstel van dit concept wordt het interieur her-evalueert om de verbinding te zoeken tussen de tweedimensionale gevel en het driedimensionale interieur. Het ‘co-working’ concept weerspiegelt de Art Deco kenmerken van de gevel en de trappenhuizen.
Binnen de reikwijdte van het project past Art Deco bij het concept niet zozeer als een directe taal van heropleving, maar meer als wat het vandaag kan zijn in een speelse ‘co-working environment’. Het maakt daarom gebruik van bogen, zachte vormen, niveauverschillen en patronen binnen verschillende niveaus. Op het dakniveau wordt een paviljoen geïntroduceerd dat fungeert als een ruimte voor stedelijke incubatie, waar het verstrikt raakt in een speelse landschapsinterventie.
Het project beoogt het gebruik van het gehele gebouw als broedplaats voor de stad Tilburg in de vorm van een semi-openbare ruimte. Daarom omvat het programma van de co-working space naast de paviljoen-evenementenruimte op het dak ook auditoria, multifunctionele ruimtes en collegezalen.
Back to Top