VDMA-terrein
Type: Onderzoek
Jaar: 2018
Locatie: Eindhoven
Programma: Public / Work / Leisure / Living & housing
Grootte: 9.650 m2 
Het ontwerp van een wooncomplex voor gezinnen in de binnenstad van Eindhoven introduceert een nieuwe manier van wonen. Door ruimten te delen ontstaat er ruimte die past bij de woonbehoefte van gezinnen. Functies zoals een keuken of speelkamer kunnen uit het woonprogramma worden gehaald zodat de woning betaalbaar blijft.
Steden staan onder toenemende druk van gezinnen die graag binnenstedelijk willen wonen. Het is een belangrijke doelgroep voor de stad. Ze verbinden, ze vormen een belangrijke schakel tussen verschillende generaties en voelen zich verantwoordelijk voor hun directe omgeving, wat zorgt voor de kwaliteit van de buurt.
Het huidige aanbod schiet tekort in het voorzien in de ruimtelijke behoefte aan een veilige omgeving en voorzieningen in de directe omgeving die essentieel zijn voor het dagelijkse leven van gezinnen. Het voormalige VDMA-terrein in Eindhoven is een voorbeeld waar binnen het bestaande ensemble een woongebouw wordt gebouwd dat deze kwaliteiten wél heeft.
De woningen zijn ontworpen als een diafragma. Door het openen van verschillende lagen leveren ze weliswaar in op privacy, maar worden ze ook betrokken bij de gedeelde ruimten. Door ze alle aan te sluiten op een overgedimensioneerde gang, die als speelstraat functioneert, worden de woningen verbonden over de gehele eerste verdieping en gaat het complex fungeren als een woonbuurt.​​​​​​​
Binnen het ensemble is gekozen voor het plaatsen van hoogbouw. Door het plaatsen van twee torens in plaats van één ontstaat een differentiatie van plekken met unieke eigenschappen. Zo is er een stedelijk plein, een groene binnentuin, een indoorplein en een doorlopende straat die het complex met de stad verbindt.
Het ensemble en de architectuur omkaderen het dagelijks leven van het gezin. Zo bestaat de gevel uit gesloten en open delen die het gebouw diepte en inkijk geven: het diafragma. De gevel is sober en ingetogen en vormt een rustig beeld in een hectische stadsomgeving. Het gebouw is opgetrokken uit betonnen kaders, golfplaten die fungeren als gordijnen, pergola’s met groen en daktuinen.
Een goed functionerende omgeving voor gezinnen is afhankelijk van voorzieningen in de buurt. Door middel van verdichting ontstaat de mogelijkheid om dit soort functies op te nemen in het complex. Zo zijn er naast de verschillende pleinen een kinderdagopvang, een design & technology lab en een gym die met hun functioneren zowel de bewoners van het complex als de bewoners van de stad tegenmoet komen.
Back to Top