Willem de Zwijgerstraat
Opdrachtgever: B. Clous
Jaar: 2019-heden
Locatie: Eindhoven
Programma: Living & housing
Grootte: 276m2
Op een deels achterliggend terrein, gelegen aan de rand van het cultuur-historisch stadsdeel ‘de Bergen’, is door de gemeente een ontwikkeling voor een appartementengebouw goedgekeurd.
De stedenbouwkundige opzet van het gebied wordt gekarakteriseerd door grote bouwblokken uit de jaren '90 met bebouwing aan de randen en daarachter binnenterreinen. Deze binnenterreinen zijn in de loop der jaren dicht geslipt door bebouwing, bestaande uit winkeluitbreidingen, tuinhuisjes, schuren, magazijnen etc.
De ambitie is om met deze ontwikkeling een verfijnde inpassing te realiseren en de kwaliteit van de plek, mede doormiddel van preventie, te stimuleren door een gebouw te ontwerpen dat zich naar de straat toe richt.
Doormiddel van een simplistische architectonische beeldvorming en middels zijn bouwhoogte, fijne korrel en aansluitende materialisatie, positioneert het gebouw zich als schakel tussen het hoge appartementengebouw aan de linkerzijde en de grondgebonden woningen aan de rechterzijde.
Back to Top